Klog på den nye prøve

Alle elever i 9. klasse skal for første gang op til én samlet prøve i naturfagene.

ny naturfagsprøve.JPG

Det er - for både lærere og elever - en helt ny måde at afvikle en naturfagsprøve på.”Jeg synes, det er svært at se, hvordan der skal komme nok fysik/kemi med i den her,” siger en af lærerne.

”Ja, der er meget fokus på geografi og ikke så meget på de andre fag. Hvordan kunne vi vejlede eleverne, så de fik dækket alle tre fag bedre?”

Vi er på en skole lige nord for Frederikshavn i den nordlige del af Jylland. Samtalen er i gang mellem to lærere, der arbejder med et eksempel på en naturfaglig problemstilling, der har været brugt til afgangsprøven i naturfag i sommer.

De øver sig på at vurdere kvaliteten af problemstillingen og kommer med idéer til, hvordan de kan vejlede eleverne til at gøre den endnu bedre. Billedet er typisk for en workshop, hvor lærerne lærer at bruge læringsplatformen ”Klog på Naturfag” til at forberede sig på den nye naturfagsprøve, der rulles ud på samtlige skoler i dette skoleår.

Ny prøveform stiller krav

Den nye, tværfaglige prøveform stiller nye krav til eleverne. De skal formulere en naturfaglig problemstilling med tilhørende arbejdsspørgsmål, planlægge undersøgelser og gennemføre en to timers praktisk og mundtlig prøve, hvor de viser undersøgelser, som de har lavet for at belyse problemstillingen. De skal ud over undersøgelserne være i stand til at bruge modeller, relatere deres resultater i et bredere perspektiv og kommunikere deres viden tydeligt og sagligt til lærere og censor.

Den helt nye prøveform stiller ikke kun store krav eleverne – men også til lærerne; de skal i løbet af skoleåret arbejde sammen og udvikle tværfaglige undervisningsforløb, der danner grundlag for afgangsprøven.

De skal vejlede eleverne, så disse selvstændigt kan opstille problemstillinger og arbejdsspørgsmål. Og de skal på tværs af fagene støtte eleverne i at nå i mål med de opgaver, eleverne har planlagt for sig selv.

Det er på mange skoler en meget stor omvæltning i forhold til den eksisterende praksis, og det kræver samarbejde og kompetenceudvikling.

Hjælp på nettet

”Klog på Naturfag” er en del af Kata Fonden. I juni 2016 lancerede “Klog På Naturfag” en pakke med seks forløb om den nye naturfaglige prøveform.

Forløbene støtter naturfagslærerne i 7.-9. klasse med en grundig introduktion til prøvens forløb og formalia samt temaforløb om planlægning, vejledning, arbejde med problemstillinger, praktisk gennemførsel og meget mere.

Siden juni har Kata Fonden afviklet mere end 20 opstartsworkshops for mere end 30 skoler med over 200 lærere om de nye forløb på ”Klog på Naturfag”.

På en workshop introduceres deltagerne til Klog på Naturfag, afprøver dele af materialet og bliver klædt på til selv at arbejde videre med forløbene efterfølgende, så de kan få maksimalt udnytte af ”Klog på Naturfags” fleksible format.

KONTAKT

Nanna Lagoni Projektleder, Klog på Naturfag M. +45 21 15 91 64
nl@katafonden.dk
Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg