Klog på Naturfag - baggrund

Projektet skal være med til at udvikle naturfagskompetencerne i grundskolen.

kreativ dreng.jpg

 

Undersøgelser viser, at dygtige og professionelle lærere er den enkeltfaktor, der har størst betydning for elevernes udbytte af undervisningen (forskeren John Hattie).

Især tre lærerkompetencer har betydning for elevernes udbytte: Lærerens evne til at formidle et fagligt stof, evnen til at lede undervisningen og evnen til at motivere eleverne til at lære.

Problemet er desværre, at...

  • kun 30 procent af de lærere, der underviser i natur/teknik fra 1. til 6. klasse, er uddannet til at undervise i faget (Undersøgelse af linjefagsdækningen i folkeskolen, UVM, 2009).
  • mange lærere går på pension i disse år, og der uddannes ikke et tilsvarende antal nye lærere (UVM, Lærerprognose, UNI•C Statistik & Analyse, 20. august 2007).
  • ser vi specifikt på naturfagslærere, vælger kun cirka syv procent af en årgang et naturfagligt linjefag. Med en gennemsnitlig frafaldsprocent på læreruddannelserne på 39 kan vi se frem til meget små årgange af naturfagslærere.
  • fortsatte besparelser på skoleområdet, og den øgede fokus på inklusion og læsekompetencer, kan nedprioritere skolernes fokus på naturfagene i endnu større grad.
  • der er sket årtiers forsømmelse af naturfagslærernes kompetenceudvikling (ifølge et udvalg under Undervisningsministeriet selv UVM 2006).

En undersøgelse af natur/tekniklærernes (1.-6. klasse) eget perspektiv viser, at lærerne selv oplever at have en mangelfuld uddannelsesmæssig baggrund. Mange lærere mangler ganske enkelt metoder til naturfagsundervisningen.

Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg