Klog på Naturfag og skolereformen

Klog på Naturfag spiller godt sammen med de tanker, der ligger bag Folkeskolereformen.

KpN27.PNG

En længere skoledag 

Reformen lægger op til en mere varieret undervisning, der skal tilgodese elevernes forskellige og mange måder at lære på. Sammen med den længere skoledag stiller det øgede krav til dig, der underviser i natur/teknologi. Der er behov for en undervisning, der i endnu højere grad involverer eleverne og indeholder masser af praktisk arbejde. 

Klog på Naturfag tilbyder fx kursusforløbet ”Praktisk arbejde” og brugen af naturvidenskabelig metode i undervisningen. Begge dele giver dig redskaber til at øge elevaktiviteten og afprøve det direkte i din praksis.

Din målstyrede undervisning 

Klog på Naturfag lægger vægt på at holde fokus på elevernes tilegnelse af naturfaglige begreber, hvilket stemmer fint overens med reformens øgede fokus på målstyret undervisning. Igennem arbejdet med Klog på Naturfag tilegner du dig redskaber, som gør dig mere bevidst om, hvilke begreber, du vil introducere eleverne for, og hvordan du bedst styrer undervisningen efter det. 

Du kan tage kurset på skolen 

Klog på Naturfag er udviklet til at passe ind i en arbejdsdag, der for mange læreres vedkommende er præget af en øget tilstede-værelse på skolen. Arbejdet med Klog på Naturfag lægger nemlig op til en vekselvirkning mellem jeres individuelle arbejde, fx at se videoer og animationer online – og så jeres samtale- og planlæg-ningsøvelser, der oftest gennemføres sammen. Det meste kan ske som led i jeres forberedelse til undervisningen.

Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg