Tak til...

KlogpåNaturfag har involveret bidragsydere, der alle har spillet en vigtig rolle i udviklingsprocessen.

Child recicling.jpg

Kata Fonden vil gerne takke alle for deres bidrag.

En helt særlig tak skal gå til alle de modige lærere, der har afprøvet Klog på Naturfag i deres undervisning med det tidsforbrug og de udfordringer, det medfører. Også en særlig tak til Bettina, Claus og Vivian fra UC Syddanmark for input, sparring og udlån af egen modeller, som vi bruger flittigt i Klog på Naturfag.

Klog på Naturfag har hentet inspiration fra mange eksisterende materialer, men specielt MetodeLab har inspireret arbejdet med de praktiske eksempler, der anvendes i Klog på Naturfag. Projektet er muliggjort af en donation fra Fremstillingsindustrien - en del af DI, Villum Fonden samt Undervisningsministeriet.

Herunder ses en liste over de bidragydere, vi indtil videre har haft med i projektet.
Fageksperter 
Adjunkt, Bettina Brandt, UC Syd
Lektor, Claus Auning, UC Syd
Adjunkt, VivianSkotte Jørgensen, UC Syd
Afprøvning i praksis
Lærer, Stefan Aadal, Tingkærskolen
Lærer, Gitte Damgaard Holst, Tingkærskolen
Lærer, Kasper Storm Emde, Vestre Skole
Lærer, Pernille Rosendahl, Vestre Skole
Lærer, Lea Jacobsen, Kongevejens Skole
Lærer, Nina Kristensen, Kongevejens Skole
Lærer, Grete Ellersgaard, Kongevejens Skole
Skoleleder, Dorte Andreas, Tingkærskolen
Indskolingsleder, Christian Clift, Vestre Skole
Viceskoleleder, Pia Smiszek Nielsen, Vestre Skole
Naturfagskoordinator, Nuka Massa, Kongevejens Skole

 

Respons i udviklingsprocessen 
Lærer, Anders Hansen, Ny Vesterbro Skole
Lærer, Amalie Ebert, Ny Vesterbro Skole
Lærer, Jens Handest, Birkerød Skole
Lærer, Lykke Jensen, Bagsværd Kostskole
Lærer, Stine Gufler, Kongevejens Skole
Lærer, Hasse Bruun Holmdahl, Institut Skt. joseph
Lærer, Lars Sejersgaard Jacobsen, Lyngby Ungd. Skole + UCC
Lærer, Sune Boje Riis, Hanebjerg Skole
Lærer, Ingelise Larsen, NordstjerneSkolen

 

Bidrag til videoer 
Koordinator, Elzebeth Wøhlk, Taarnby Kommune
Lærer, Lykke Jensen, Bagsværd Kostskole
Lærer, Jens Handest, Birkerød Skole
Lektor, Claus Auning, UC Syd
Senior Forsker, Peter Bentsen, Steno Health Promotion Center

 

Forskning
Phd-vejleder, forsker, Rikke Ørngreen, Aalborg Universitet

 

Kata Fondens projektgruppe 
Projektleder, Jesper Ingerslev, Kata Fonden
Projektmedarbejder, Stine Honoré, Kata Fonden
Projektmedarbejder, Georg Nissen, Kata Fonden
Phd-studerende, Signe Schack Noesgaard, Kata Fonden

Projektteam hos Moch
E-learning designer, Kirstine Schjermer, MOCH a/s
Projektleder, Rikke Mai Kristensen, MOCH a/s
Direktør, ChristianRavn, MOCH a/s

Projektets styregruppe
Skole- & familiechef, Martin Tinning, Rudersdal Kommune
Institutchef, Ove Outzen, UC Syd
Direktør, Erling Duus, Eegholm A/S
Direktør, Peter Skat-Rørdam, Kata Fonden

Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg