Virker Klog på konceptet?

Her kan du læse om de forskning, der ligger bag Klog på Naturfag.

KpN8.PNG

I foråret 2014 gennemførte fonden, med hjælp fra syv natur/teknologi-lærere, den første pilottest af  prototypen på Klog på Naturfag. De syv lærere kom fra tre forskellige skoler.

Resultaterne viser blandt andet, at...
 • lærerne er overordnet tilfredse med forløbet og indholdet.
 • Klog på Naturfag har en overordnet tilfredshed på 4.94 på en 6-punktsskala.
 • alle lærerne har ændret på deres undervisning, efter et forløb med Klog på Naturfag.
 • ændringen i opfyldelsen af læringsmål fra før til efter er på 44 procent.
 • der er tegn på at elevernes engagement bliver positivt påvirket, når lærerne anvender Klog på Naturfags metoder.

Formål med pilottesten 

Pilottestens formål var at undersøge om Klog på Naturfag virker i praksis, altså finde ud af om løsningen forandrer lærernes måde at undervise på. Denne viden hjælper os blandt andet med at forbedre Klog på Naturfag løbende. 

Hvordan?

I forbindelse med pilottesten brugte vi forskellige metoder til dataindsamling. Vi brugte følgende metoder:

 • "Mobil etnografi": Lærerne udstyres med kamera på halsen, som optager undervisningen fra deres perspektiv. Lærernes undervisning blev filmet før, under og efter de havde været igennem Klog på Naturfag.
 • "Think aloud": Lærerne taler højt, mens de gennemfører dele af Klog på Naturfag. Deres onlineaktivitet, ansigtsudtryk og stemme optages synkront.
 • "Mind tapes": Lærerne ser sig selv på video og reflekterer højt over deres egen undervisning.
 • Spørgeskemaer: Lærerne udfylder identiske spørgeskemaer umiddelbart før, de skal igennem løsningen og to-tremåneder efter. Spørgeskemaerne undersøger blandt andet lærernes tilfredshed.

Resultater af testen

Pilottesten viser gode resultater, når det gælder lærernes tilfredshed:

 • Lærerne er overordnet tilfredse med forløbet og indholdet. Klog på Naturfag har en overordnet tilfredshed på 4,94 på en 6-punktsskala.
 • Lærerne ønsker i høj grad at anvende Klog på Naturfag og tror på, at det vil forbedre deres undervisning. 
 • Noget af det som trækker ned i forhold til tilfredsheden, er transfer-miljøet på skolerne, blandt andet forventningen om tid til at oparbejde nye kompetencer. 

Virker det? 

Når det kommer til anvendelsesgraden, også kaldet transfer, viste testen at:

 • alle lærerne har ændret på deres undervisning, efter et forløb med Klog på Naturfag. Ændringen i opfyldelsen af læringsmål fra før til efter er på 44 %, hvor transfer ved et traditionelt kursus regnes til 10-15 %.
 • der er tegn på at elevernes engagement bliver positivt påvirket, når lærerne anvender  Klog på Naturfags metoder.
 • hvis løsningen skal fungere optimalt, skal lærerne holdes op på at anvende Klog på Naturfags praksisøvelser og efterfølgende støttes af kolleger eller ledere på skolen. Det er en udfordring for Klog på Naturfag, da løsningen er tænkt som ikke-faciliteret. 

Anbefalinger

Pilottesten kommer med en række forslag til forbedringer af Klog på Naturfag; for eksempel til ændringer i øvelserne. Anbefalingerne bliver benyttet til at forbedre prototypen inden pilottest 2, hvor flere lærere skal afprøve Klog på Naturfag. 

KONTAKT

Nanna Lagoni Projektleder, Klog på Naturfag M. +45 21 15 91 64
nl@katafonden.dk
Kata fonden
3840 5414
Alsion 2
DK-6400 Sønderborg